Bảng giá sơn Katu2

BẢNG BÁO GIÁ SƠN SIÊU MỊN CAO CẤP LOZI

Ghi chú:

– Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Các bảng giá trước đây không còn hiệu lực.
– Tiền màu sẽ được tính theo quy ước trong bảng màu.
– Pha màu theo yêu cầu ngoài bảng màu sẽ tính tiền màu thực tế.